Χρώματα Οικοδομών

Slide background

Χρώματα Οικοδομικών Επιφανειών

Χρώματα για Ξύλο και Μέταλλο

Βερνίκια για Ξύλο και Πέτρα

Slide background

Χρώματα Οικοδομικών Επιφανειών – ΧΡΩΤΕΧ

Χρώματα κατάλληλα για τη βαφή εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών από σοβά, μπετόν, τσιμέντο, γυψοσανίδα κ.λπ. Η εγγυημένη ποιότητα που χαρακτηρίζει τα προϊόντα της ΧΡΩΤΕΧ καθώς και η δυνατότητα να προτείνει ολοκληρωμένα συστήματα βαφής έχει σαν αποτέλεσμα την ικανοποίηση των αναγκών του κάθε χρήστη. Εφαρμόζοντας ένα πλήρες σύστημα βαφής η επιτυχία της εργασίας είναι εξασφαλισμένη τόσο από πλευράς αισθητικής όσο και σε αντοχή στο χρόνο.

Ακρυλικά & Μονωτικά Χρώματα για Εξωτερικές Επιφάνειες

Artakryl_thumb1 Artakryl_logo_thumb3
ARTAKRYL
100% ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης

Artakryl_sil_thumbArtakryl_sil_logo_thumb3
ARTAKRYL sil
Σιλικονούχο ακρυλικό υδαταπωθητικό χρώμα

Elastokryl_thumb1 Elastokryl_logo_thumb3
ELASTOKRYL
Θερμοανακλαστικό ελαστομερές χρώμα εξωτερικών τοίχων

Elastoroof_thumb1 Elastoroof_logo_thumb3
ELASTOROOF
Θερμοκλαστικό ελαστομερές στεγανοποιητικό χρώμα οριζοντίων επιφανειών

Betonex_thumb1 Betonex_logo_thumb1
BETONEX
Τσιμεντόχρωμα διαλύτη

Reltex_thumb1 Reltex_logo_thumb1
RELTEX
Ανάγλυφο ακρυλικό επίχρισμα

Betonex_aqua_thumb1 Betonex_aqua_logo_thumb3
BETONEX AQUA
100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα νερού

Xtra_akryliko_thumb1 Xtra_akriliko_logo_thumb1
XTRA ΑΚΡΥΛΙΚΟ
100% ακρυλικό πλαστικό επαγγελματικής χρήσης

Πλαστικά Χρώματα για Εσωτερικές Επιφάνειες

Artex_thumb1 Artex_logo_thumb1
ARTEX
Πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας

Artex_eco_thumb1Artex_eco_logo_thumb
ARTEX ECO
Οικολογικό πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας

Fungitex_eco_thumb1 Fungitex_eco_logo_thumb1
FUNGITEX ECO
Oικολογικό πλαστικό χρώμα κατά της μούχλας

Aquatex_thumb1 Aquatex_logo_thumb1
AQUATEX
Ακρυλικό πλαστικό πολυτελείας, για σπατουλαριστούς τοίχους

Esotex_thumb1 Esotex_logo_thumb1
ESOTEX
Λευκό πλαστικό χρώμα γενικής χρήσης

Xtra_eco_thumb1 Xtra_eco_logo_thumb1new7
XTRA ECO
Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης

Xtra_plastiko_thumb1 Xtra_plastiko_logo_thumb1
XTRA ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Επαγγελματικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης

Save_plus_thumb1 Save_plus_logo_thumb1new6
SAVE PLUS
Οικονομικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης

Xtra_idroxroma_thumb1 Xtra_idroxroma_logo_thumb1new8
XTRA YΔΡΟΧΡΩΜΑ
Υδρόχρωμα εσωτερικής χρήσης ιδανικό για ταβάνια

Basika_thumb1 Basika_logo_thumb1
ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Υποστρώματα Πλαστικών & Ακρυλικών Χρωμάτων

Monox_thumb1 Monox_logo_thumb1
MONOX
Μονωτικό υπόστρωμα για δύσκολες επιφάνειες

monox_aqua_thumb1 monox_aqua_logo_thumb1
MONOX AQUA
Μονωτικό υπόστρωμα νερού για δύσκολες επιφάνειες

Primex_A300_thumb1 Primex_A300_logo_thumb1
PRIMEX A-300
Οικολογικό ακρυλικό αστάρι νερού

Primex_one_thumb1 Primex_one_logo_thumb1new11
PRIMEX ONE
Αστάρι γυψοσανίδων

Primex_micro_thumb1 Primex_micro_logo_thumb1new10
PRIMEX MICRO
Σιλικονούχο ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού

Primex_A1300_thumb1 Primex_A1300_logo_thumb1
PRIMEX A-1300
Συνδετικό αστάρι διαλύτη εξωτερικής χρήσης

Οικοδομικοί Στόκοι

STOCOWALL STOCOWALL
STOCOWALL
Έτοιμος στόκος για σπατουλάρισμα τοίχων και γυψοσανίδων

STOCOWALL SUPER FILL STOCOWALL SUPER FILL
STOCOWALL SUPER FILL
Ακρυλικός Στόκος Σπατουλαρiσματος σε σκόνη

PROPLASTEX PROPLASTEX
PROPLASTEX
Ακρυλικός στόκος οικοδομών

ARTEX echo Οικολογικο χρώμα