Ετοιμοι σοβάδες - επιχρίσματα

’Τσιμεντοειδείς

MARMOCRET-BOND

MARMOCRET-BOND

Έτοιμο κονίαμα για το “πεταχτό χέρι” του σοβά. Χρησιμοποιείται ως “πεταχτή” συνδετική στρώση σε επιφάνειες σκυροδέματος, τοιχοποιίας, θερμομονωτικών πλακών κλπ., για να ενισχύσει την πρόσφυση του σοβά που θα ακολουθήσει. Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Εφαρμόζεται με μηχανή εκτόξευσης σοβά ή μυστρί.
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IV, W1 κατά ΕΝ 998-1.

’Τσιμεντοειδείς

MARMOCRET-BASE

MARMOCRET-BASE

Έτοιμο κονίαμα για το “χοντρό χέρι” του σοβά. Αποτελεί το ιδανικό υπόστρωμα στην περίπτωση που για το τελικό (“τριφτό” ή “ψιλό”) χέρι του σοβά θα χρησιμοποιηθούν οι έτοιμοι, έγχρωμοι υδαταπωθητικοί σοβάδες MARMOCRET και MARMOCRET PLUS. Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Εφαρμόζεται με μηχανή εκτόξευσης σοβά, μυστρί ή φραγκόφτυαρο.
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IΙ, W0 κατά ΕΝ 998-1.

’Τσιμεντοειδείς

MARMOCRET 1

Έτοιμος σοβάς μονής στρώσης. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 3 cm ανά στρώση. Η χρήση του προαπαιτεί την εφαρμογή «πεταχτού». Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Εφαρμόζεται με μηχανή εκτόξευσης σοβά, μυστρί ή φραγκόφτυαρο. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου CS II, W0 κατά ΕΝ 998-1.

’Τσιμεντοειδείς

MARMOCRET Fine

Λευκός, υδαταπωθητικός σοβάς, για το τελικό (τριφτό) χέρι του σοβά. Κατάλληλος για κατασκευή λείων επιφανειών. Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS II, W1 κατά ΕΝ 998-1.

’Τσιμεντοειδείς

MARMOCRET Decor

Λευκός, υδαταπωθητικός σοβάς, για το τελικό (τριφτό) χέρι του σοβά. Κατάλληλος για διαμόρφωση αδρής-διακοσμητικής επιφάνειας. Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS II, W1 κατά ΕΝ 998-1.

’Τσιμεντοειδείς

MARMOCRET PLUS Fine

Ρητινούχος, έγχρωμος, υδαταπωθητικός σοβάς, για το τελικό χέρι του σοβά. Κατάλληλος για την κατασκευή λείων επιφανειών, σε υποστρώματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις ελαστικότητας και πρόσφυσης. Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Σε συνδυασμό με την ινοπλισμένη κόλλα Isomat® AK-THERMO χρησιμοποιείται ως σύστημα για την εξωτερική θερμομόνωση κατασκευών.
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS II, W2 κατά ΕΝ 998-1.

’Τσιμεντοειδείς

MARMOCRET PLUS Decor

Ρητινούχος, έγχρωμος, υδαταπωθητικός σοβάς, για το τελικό χέρι του σοβά. Κατάλληλος για τη διαμόρφωση αδρής-διακοσμητικής επιφάνειας, σε υποστρώματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις ελαστικότητας και πρόσφυσης. Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Σε συνδυασμό με την ινοπλισμένη κόλλα Isomat® AK-THERMO χρησιμοποιείται ως σύστημα για την εξωτερική θερμομόνωση κατασκευών.
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS II, W2 κατά ΕΝ 998-1.

Σύστημα Ολικής Ποιότητας – ISOMAT

Συνοπτικός κατάλογος προϊόντων για έτοιμους σοβάδες

Τσιμεντοειδείς Σοβάδες

 MARMOCRET-BOND

MARMOCRET-BOND_Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα για το “πεταχτό χέρι” του σοβά

Έτοιμο κονίαμα για το “πεταχτό χέρι” του σοβά. Χρησιμοποιείται ως “πεταχτή” συνδετική στρώση σε επιφάνειες σκυροδέματος, τοιχοποιίας, θερμομονωτικών πλακών κλπ., για να ενισχύσει την πρόσφυσ… Περισσότερα

MARMOCRET-BASE

MARMOCRET-BASE_Έτοιμος σοβάς βασικής στρώσης

Έτοιμο κονίαμα για το “χοντρό χέρι” του σοβά. Αποτελεί το ιδανικό υπόστρωμα στην περίπτωση που για το τελικό (“τριφτό” ή “ψιλό”) χέρι του σοβά θα χρησιμοποιηθούν οι έτοιμοι, έγχρωμοι υδατα…Περισσότερα

MARMOCRET 1

MARMOCRET 1Έτοιμος σοβάς μονής στρώσης

Έτοιμος σοβάς μονής στρώσης. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 3 cm ανά στρώση. Η χρήση του προαπαιτεί την εφαρμογή «πεταχτού». Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Εφαρμόζεται με μηχανή εκτόξευσης σοβά, μυστρί ή φραγκόφτ… Περισσότερα

MARMOCRET Fine

MARMOCRET Fine_Σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης – Λεία επιφάνεια • Λευκός • Υδαταπωθητικός

Λευκός, υδαταπωθητικός σοβάς, για το τελικό (τριφτό) χέρι του σοβά. Κατάλληλος για κατασκευή λείων επιφανειών. Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS II, W1 κατά ΕΝ 998-1.Περισσότερα

MARMOCRET Decor

MARMOCRET Decor_Σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης – Αδρή επιφάνεια • Λευκός • Υδαταπωθητικός

Λευκός, υδαταπωθητικός σοβάς, για το τελικό (τριφτό) χέρι του σοβά. Κατάλληλος για διαμόρφωση αδρής-διακοσμητικής επιφάνειας. Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS II, W1 κατά ΕΝ 998-1…Περισσότερα

MARMOCRET PLUS Fine

MARMOCRET PLUS Fine_Ρητινούχος σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης – Λεία επιφάνεια • Λευκός ή έγχρωμος • Υδαταπωθητικός

Ρητινούχος, έγχρωμος, υδαταπωθητικός σοβάς, για το τελικό χέρι του σοβά. Κατάλληλος για την κατασκευή λείων επιφανειών, σε υποστρώματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις ελαστικότητας και πρόσφυσης.Περισσότερα

MARMOCRET PLUS Decor

MARMOCRET PLUS Decor_Ρητινούχος σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης – Αδρή επιφάνεια • Λευκός ή έγχρωμος • Υδαταπωθητικός

Ρητινούχος, έγχρωμος, υδαταπωθητικός σοβάς, για το τελικό χέρι του σοβά. Κατάλληλος για τη διαμόρφωση αδρής-διακοσμητικής επιφάνειας, σε υποστρώματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις ελαστικότητας και πρόσφυσηΠερισσότερα

MARMOCRET GRAFFIATO

MARMOCRET GRAFFIATO_Ρητινούχος, υδαταπωθητικός σοβάς. Αδρή επιφάνεια

Ρητινούχος, υδαταπωθητικός σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, για το τελικό χέρι του σοβά. Διαθέτει αδρανές με ειδικά διαβαθμισμένη κοκκομετρία για τη διαμόρφωση ιδιαίτερα αδρής-διακοσμητικής επιφάνειας….Περισσότερα

MARMOCRET-S

MARMOCRET-SΚονία-συνδετικό υλικό για την παρασκευή λευκών υδαταπωθητικών μαρμαροκονιαμάτων

Κονία-συνδετικό υλικό για την παρασκευή λευκών υδαταπωθητικών μαρμαροκονιαμάτων. Αναμιγνύεται με μαρμαρόσκονη και νερό.Περισσότερα

MARMOCRET-SP

MARMOCRET-SPΣοβάς εξυγίανσης και αποκατάστασης

Σοβάς εξυγίανσης , ιδιαίτερα ανθεκτικός στα άλατα και την υγρασία. Κατάλληλος για αποκαταστάσεις σοβάδων σε κτίρια που βρίσκονται σε παραθαλλάσιες τοποθεσίες ή σε περιοχές που καταπονούνταιΠερισσότερα

ISOMAT ST-1

ISOMAT ST-1Εμποτισμός για τοιχοποιίες καταπονημένες από άλατα

Ειδικός εμποτισμός που χρησιμοποιείται σε αποκαταστάσεις τοιχοποιιών επιβαρυμένων με άλατα. Μετατρέπει τα υδατοδιαλυτά χλωριούχα και θειικά άλατα σε αδιάλυτα και τα αδρανοποιεί. Χρησιμοποιείται σε Περισσότερα

UNICRET

UNICRETΚονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο

Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IΙ, W0 κατά ΕΝ 998-1.

UNICRET-FAST

UNICRET-FASTΤαχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς

Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς. Ιδανικός για επιδιορθώσεις σε παλιές και νέες κατασκευές. Αντικαθιστά τις αντίστοιχες χρήσεις του γύψου στην οικοδομή. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS Ι, W0Περισσότερα

ISOMAT ΜΤ 80

ISOMAT ΜΤ 80Λάσπη κτισίματος

Έτοιμο κονίαμα για κτίσιμο. Η χρήση του απαιτεί μόνο την προσθήκη νερού. Απλοποιεί και επιταχύνει τις εργασίες. Χρησιμοποιείται σε κάθε είδους δομικά υλικά, όπως τούβλα, τσιμεντόλιθοι, πορομπετόν, πέτρα Περισσότερα

ISOMAT MT-80 S

ISOMAT MT-80 SΛάσπη κτισίματος για εμφανή τοιχοποιία

Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα για κτίσιμο. Λόγω της ειδικής σύστασής του, αποτρέπει την εμφάνιση αλάτων στην τοιχοποιία. Ιδανικό στις περιπτώσεις που η τοιχοποιία πρόκειται να παραμείνει εμφανής. Περισσότερα

Ακρυλικοί Σοβάδες

MARMOCRYL Fine

Ακρυλικός, έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος, υδαταπωθητικός σοβάς. Κατάλληλος για τη διαμόρφωση λείας επιφάνειας. Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων. Λόγω της υψηλής ελαστικότητας και της άριστης Περισσότερα

MARMOCRYL Decor

MARMOCRYL DecorΑκρυλικός, έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος, υδαταπωθητικός σοβάς. Κατάλληλος για τη διαμόρφωση αδρής διακοσμητικής επιφάνειας. Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων. Λόγω της υψηλής ελαστικότηταςΠερισσότερα

MARMOCRYL GRANIT

MARMOCRYL GRANITΑκρυλικό, παστώδες επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη . Χρησιμοποιείται για την κατασκευή έγχρωμων, υδαταπωθητικών επιχρισμάτων μικρού πάχους με αδρή διακοσμητική μορφή. Εφαρμόζεται επάνω σεΠερισσότερα

Σιλικονούχοι Σοβάδες

 MARMOCRYL SILICONE Fine

MARMOCRYL SILICONE FineΣιλικονούχος, έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος σοβάς. Χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή υδροφοβία και διαθέτει εξαιρετική υδρατμοπερατότητα. Κατάλληλος για τη διαμόρφωση λείας επιφάνειας..Περισσότερα

MARMOCRYL SILICONE Decor

MARMOCRYL SILICONE DecorΣιλικονούχος, έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος σοβάς. Χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή υδροφοβία και διαθέτει εξαιρετική υδρατμοπερατότητα. Κατάλληλος για τη διαμόρφωση αδρής …Περισσότερα

Σοβάδες Υδρυάλου

MARMOCRYL SILICATE Fine | νέο προϊόν

MARMOCRYL SILICATE FineΈτοιμος προς χρήση, παστώδης, λευκός ή έγχρωμος σοβάς βάσεως υδρύαλου και ειδικών πρόσθετων σιλικόνης. Εξασφαλίζει υδαταπωθητικότητα και διαθέτει πάρα πολύ υψηλή υδρατμοπερατότητα.Περισσότερα

MARMOCRYL SILICATE Decor | νέο προϊόν

MARMOCRYL SILICATE DecorΈτοιμος προς χρήση, παστώδης, λευκός ή έγχρωμος σοβάς βάσεως υδρύαλου και ειδικών πρόσθετων σιλικόνης. Εξασφαλίζει υδαταπωθητικότητα και διαθέτει πάρα πολύ υψηλή υδρατμοπε- ρατότητα.Περισσότερα

Αστάρια Σοβάδων

ML-PRIMER |νέο προϊόν

ML-PRIMERΑκρυλικό αστάρι νερού με λεπτόκοκκα αδρανή. Προσδίδει τραχύτητα στο υπόστρωμα, ενισχύοντας την πρόσφυση διακοσμητικών σοβάδων όλων των τύπων (τσιμεντοειδών, ακρυλικών, σιλικονούχων, υδρυάλου). Επίσης, …

PL-PRIMER

PL-PRIMERΑστάρι σοβάδων – φράγμα αφυδάτωσης. Εφαρμόζεται αραιωμένο με νερό πάνω σε επιφάνειες που πρόκειται να σοβατιστούν. Προστατεύει το σοβά από τον κίνδυνο απορρόφησης του νερού του από το υπόστρωμα.Περισσότερα

PL-BOND

PL-BONDΑστάρι πρόσφυσης σοβάδων από συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο. Χρησιμοποιείται σε λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες (αντί του πεταχτού) για να ενισχύσει την πρόσφυση του σοβά που θα Περισσότερα

FLEX-PRIMER

FLEX-PRIMERΥψηλής διεισδυτικότητας ακρυλικό αστάρι νερού. Σε συνδυασμό με το στεγανό, ελαστικό χρώμα FLEXCOAT, αποτελεί ένα άριστο σύστημα στεγανοποίησης και διακόσμησης τοίχων. Επιπλέον αποτελεί το ιδανικό αστάρι γ…

UNI-PRIMER

UNI-PRIMERΕτοιμόχρηστο ακρυλικό αστάρι νερού. Σταθεροποιεί τους σαθρούς σοβάδες.

SILICONE-PRIMER

SILICONE-PRIMERΣιλικονούχα ακρυλική διασπορά, η οποία εφαρμοζόμενη σε πορώδεις επιφάνειες, τις σταθεροποιεί και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση σε αυτές των σιλικονούχων σοβάδων MARMOCRYL SILICONE.

Οπλισμοί Σοβάδων

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝΙσχυρά πλέγματα από Fiberglass για την ενίσχυση σοβάδων και τσιμεντοκονιών που κινδυνεύουν από ρηγματώσεις. Γαλάζιο πλέγμα βάρους 90 g/m2. Άνοιγμα καρέ: 10mm x 10mm. Γαλάζιο πλέγμα βάρους 120 g/m2. Άνοιγμα καρέ: 10mm…Περισσότερα

ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣΑυτοκόλλητη ταινία υαλοπλέγματος, για τον οπλισμό γυψοσανίδων, τσιμεντοσανίδων κλπ. Χρησιμοποιείται επίσης, για τη γεφύρωση ρωγμών σε άλλες επισκευαστικές εργασίες. Περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες , οδηγίες χρήσεως και πιστοποιητικά των προϊόντων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ISOMAT