Χρώματα για Ξύλο & Μέταλλο

Slide background

Χρώματα Οικοδομικών Επιφανειών

Χρώματα για Ξύλο και Μέταλλο

Βερνίκια για Ξύλο και Πέτρα

Slide background

Χρώματα για Ξύλο & Μέταλλο – ΧΡΩΤΕΧ

Οι μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες αποτελούν ακριβές επενδύσεις, οι οποίες πολλές φορές βρίσκονται εκτεθειμένες σε δυσμενείς συνθήκες όπως είναι η υγρασία του περιβάλλοντος, η θαλάσσια ατμόσφαιρα, η έντονη ακτινοβολία κ.ά. Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΧΡΩΤΕΧ ανέπτυξε και διαθέτει πλήρη συστήματα βαφής, τα οποία προσφέρουν ποιότητα και διάρκεια στο τελικό αποτέλεσμα.

Βερνικοχρώματα Οικοδομών

Ultralac_dialiti_thumb Ultralac_dialiti_logo_thumb
ULTRALAC ΔΙΑΛΥΤΗ
Βερνικόχρωμα (ριπολίνη) οικοδομών

Ultralac_aqua_thumb Ultralac_aqua_logo_thumbnew15
ULTRALAC AQUA
Oικολογικό αλκυδικό βερνικόχρωμα (ριπολίνη) νερού οικοδομών

Aqualac_thumb Aqualac_logo_thumb
AQUALAC
Βερνικόχρωμα (ριπολίνη) νερού, αναλλοίωτης λευκότητας

Goldenlac_thumb Goldenlac_logo_thumb
GOLDEN LAC
Χρυσό βερνικόχρωμα

Lacboard_thumb Lacboard_logo_thumb
LACBOARD
Χρώμα για βαφή πινάκων

Florlac_thumb Florlac_logo_thumb
FLORLAC
Βερνικόχρωμα πατωμάτων

Βερνικοχρώματα Μεταλλικών Επιφανειών

Ferrosmalt_thumb Ferrosmalt_logo_thumb
FERROSMALT
Aντισκωριακό βερνικόχρωμα

Ferrosmalt_deco_thumb Ferrsomalt_metalise_logo_th
FERROSMALT DECO METALLISÉ
Αντισκωριακό χρώμα με ανάγλυφη μεταλιζέ επιφάνεια

Mobilac_thumb Mobilac_logo_thumb
MOBILAC
Βερνικόχρωμα μεταλλικών επιφανειών

mobilac_aqua_thumb Mobilac_aqua_logo_thumbnew16
MOBILAC AQUA
Οικολογικό βερνικόχρωμα (ντουκόχρωμα) νερού μεταλλικών επιφανειών

Martelex_thumb Martelex_logo_thumb
MARTELEX
Σφυρήλατο χρώμα

Thermolac_thumb Thermolac_logo_thumb
THERMOLAC
Λευκό βερνικόχρωμα αντοχής στους 100°C

Aluminex_thumb Aluminex_logo_thumb
ALUMINEX
Χρώμα αλουμινίου

Pyrexal_thumb Pyrexal_logo_thumb
PYREXAL
Χρώμα αλουμινίου υψηλών θερμοκρασιών

Chassicot_thumb Chassicot_logo_thumb
CHASSICOT
Χρώμα για σασσί αυτοκινήτων

Αντισκωριακά Υποστρώματα

Redox_thumb Redox_logo_thumb
REDOX
Αντισκωριακό αστάρι κορυφαίας προστασίας

Gridox_thumb Gridox_logo_thumb
GRIDOX
Αντισκωριακό αστάρι φωσφορικού ψευδαργύρου

Primetal_thumb Primetal_logo_thumb
PRIMETAL
Αντισκωριακό αστάρι μετάλλων

Primetal_aqua_thumb Primetal_aqua_logo_thumbnew17
PRIMETAL AQUA
Αντισκωριακό αστάρι νερού

Metalgal_thumb Metalgal_logo_thumb
METALGAL
Αντισκωριακό αστάρι ψευδαργύρου

Neomin_thumb Neomin_logo_thumb
NEOMIN
Αντισκωριακό αστάρι μινίου 100%

Υποστρώματα Βερνικοχρωμάτων

Proplastex_thumb7 Proplastex_logo_thumb8
PROPLASTEX
Ακρυλικός στόκος οικοδομών

Velatura_thumb Velatura_logo_thumb
VELATURA
Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων

Velatura_aqua_thumb Velatura_aqua_logo_thumbnew18
VELATURA AQUA
Oικολογικό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων νερού

Aquavel_thumb Aquavel_logo_thumb
AQUAVEL
Υπόστρωμα νερού πολλαπλών εφαρμογών

Ειδικά Προϊόντα για Μεταλλικές Επιφάνειες

Adhex_thumb Adhex_logo_thumb
ADHEX
Αστάρι προεργασίας για αλουμίνια και γαλβανιζέ

Rustabil_thumb Rustabil_logo_thumb
RUSTABIL
Σταθεροποιητικό Σκουριάς

Prerust_thumb Prerust_logo_thumb
PRERUST
Αφαιρετικό Σκουριάς

Paint_remover_thumb Remover_logo_thumbnew19
REMOVER
Διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών

ULTRXYL Aqua Οικολογικά βερνίκια νερού